Introducción

L’acupuntura és un mètode terapèutic que forma part de la medicina tradicional xinesa, els orígens dels quals se situen uns 4000 anys a.C. L’objectiu principal de l’acupuntura és restablir les funcions físiques alterades com a conseqüència al/del trastorn del flux energètic.


 

acupuntura-GGL‘ acupuntura és un mètode terapèutic que forma part de la medicina tradicional xinesa.

Els seus orígens es remunten a uns 4.000 anys abans de Crist i cap al segle VI de la nostra era es va introduir al Japó i Corea. 

És una de les aportacions més importants de la medicina xinesa.

Els documents escrits més antics que es coneixen daten del 580 abans de J. C.
Encara que la seva utilització és molt més antiga, ja que s’han trobat pedres punxegudes en l’era neolítica fa uns 6000 anys AC. 

En els segles XVI al XI AC, es descriu l’ús d’agulles d’os i bambú.
Posteriorment es van usar agulles de bronze, ferro, coure en els períodes compresos entre el 206 AC i 220 DC. 

També l’ús del foc donaria origen a la tècnica anomenada moxibustió.

La seva arribada a Europa passa entre els segles XVI i XVII de la nostra era a través de marins portuguesos i metges d’una companyia holandesa, que l’havien conegut a la Xina.
Tenint gran auge a França, Gran Bretanya i Alemanya.
Però és Souli de Morand, cònsol francès a la Xina que, gràcies al coneixement de l’idioma xinès pot informar-se sobre les bases en què es fonamenta l’acupuntura xinesa. 

L’objectiu principal de l’acupuntura és restablir les funcions físiques alterades com a conseqüència del trastorn al flux energètic. 

La medicina tradicional xinesa part de la idea que la malaltia és el resultat del desequilibri de l’energia vital, anomenada qi. És a dir el trencament de l’equilibri energètic..

Punts d’ acupuntura i meridians

Es defineixen com meridians les vies o canals a través dels quals circula l’energia vital o QI.

L’energia que flueix per aquests canals, té un recorregut extern superficial, que uneix els punts d’acupuntura entre si i un recorregut intern que uneix els òrgans i vísceres.
La seva finalitat és regular les funcions orgàniques interna.

No hi ha literatura que expliqui com es van descobrir aquests meridians, el que si van observar que en certes patologies internes sempre reaccionaven amb molt de dolor els mateixos punts de la pell.

Exemple: l’angina de pit el dolor segueix exactament el recorregut del meridià del cor des del tòrax al braç.

Els punts d’acupuntura en el cos humà es classifiquen en 14 grups.
La línia que uneix els punts de cada grup s’anomena meridià.

D’aquests, 12 són bilaterals, és a dir, 6 s’ubiquen en la part dreta del cos i altres sis en l’esquerra, mentre que els altres dos queden en la línia mitjana.

Cada meridià s’anomena segons el seu òrgan d’origen: el del pulmó, el de l’intestí gruixut, el de la melsa, el del cor, etc.

Per re-equilibrar les distorsions energètiques s’ha prèviament fer un diagnòstic i després es procedeix a realitzar la puntura sobre els punts seleccionats d’acord amb el diagnòstic.

 

El punt d’ acupuntura – Característiques elèctriques

 És elèctricament diferent a la resta de la pell: és una zona de baixa resistència elèctrica.
 Rep la informació, l’analitza, la deixa passar..
 Pot autoalimentar-se per a mantenir-se estable.
 L’ energía va directament des del punt als òrgans sense passar per altres estructures.

     

A la pràctica de l’acupuntura s’utilitzen fines agulles d’acerestèrils i d’ un sol úsque se solen deixar entre 15 i 20 minuts aproximadament, encara que aquest temps pot variar en funció de les patologies a tractar. 

L’acupuntura és un art terapèutic que cerca la regulació energètica dels òrgans interns a través de la puntura o estimulació dels punts d’acupuntura situats a la pell.
L’estimulació dels punts produeix reaccions bioquímiques importants.

Es produeix l’alliberament de pèptids opioides (endorfines – encefalines) que expliquen per exemple l’efecte analgèsic de l’acupuntura.

Treatment
Investigation
diumengedillunsdimartsdimecresdijousdivendresdissabte
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
ACUPUNTURA14:00 - 19:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
ACUPUNTURA19:00 - 23:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 00:00

diumenge

dimarts

dimecres

divendres

dissabte

diumengedillunsdimartsdimecresdijousdivendresdissabte
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
ACUPUNTURA14:00 - 19:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
ACUPUNTURA19:00 - 23:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 00:00

diumenge

dimarts

dimecres

divendres

dissabte