Introducción

homeopathy-962079_1280

L’aplicació de medicaments homeopàtics en nens té avantatges considerables, principalment per la seva acció bioreguladors que permet que les pròpies defenses de l’organisme es vegin afavorides. Si a això li sumem que no tenen efectes secundaris o interaccions amb altres medicaments els avantatges són evidents, a més es poden utilitzar tant en processos aguts com crònics.

És interessant la seva utilització en patologies tan freqüents en els primers anys del nen com són les malalties respiratòries de vies altes.

Altres processos que es beneficien amb la utilització de medicaments homeopàtics són: trastorns de la dentició, còlics del lactant, diarrees, irritabilitat i insomni del nen, dèficit d’atenció. Això només per nomenar alguns i sempre amb la seguretat que no tindrà els efectes secundaris que se solen veure amb els tractaments convencionals.

La febre és un altre símptoma que es pot tractar amb la homeopatia. Hem de recordar que la febre (que a tants pares els desencadena por) és un mecanisme de defensa natural enfront de les infeccions. Generalment correspon a processos banals que amb hidratació i medicaments homeopàtics es pot regular perfectament. Permetent a l’organisme modular adequadament la resposta davant els agents patògens, afavorint l’acció de les defenses naturals.

Com administrar els medicaments homeopátics als nens?

Quan s’indiquen gotes, es dissolen en un o dos mil.lilitres d’aigua i s’administra amb una xeringa lentament en petites quantitats, a fi que la seva absorció sigui per via sublingual.

Els grànuls, glòbuls o comprimits han dissoldre’s en dos o tres mil.lilitres d’aigua i un cop dissolts, administrar amb xeringa lentament per via oral igual que les gotes.

Treatment
 • Echocardiography $250
 • Implantable Cardiac Monitor $230
 • Treadmill stress testing $575
 • Transoesophageal echocardiogram $320
 • Pacemaker checks $250
 • Electrophysiology $270
 • Holter monitoring $165
Investigation
 • Endoscopy $250
 • X-radiation $230
 • Cardiac CT scan $570
 • Blood testing $320
 • Allergy testing $250
 • Electroencephalogram $270
 • Skin testing $160
diumengedillunsdimartsdimecresdijousdivendresdissabte
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00

diumenge

dilluns

dimarts

dijous

diumengedillunsdimartsdimecresdijousdivendresdissabte
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00

diumenge

dilluns

dimarts

dijous